• 2.jpg
  • 3.jpg
  • header.jpg

Ochrona przeciwpożarowa

Dziko rosnąca trzcina jest rośliną łatwopalną. Dopiero doświadczony strzecharz - kładąc trzcinę w odpowiedni sposób oraz używając materiałów odpornych na wysokie temperatury - czyni ją bezpieczną i trudnopalną strzechą.

Strzecha staje się trudnopalna, gdy:

  • przed ułożeniem na dach, „dzika trzcina” jest dokładnie oczyszczona z liści, kwiatów i innych zanieczyszczeń;

  • trzcina jest odpowiednio dociśnięta i przywiązana drutem chromoniklowym (odpornym na wysokie temperatury) do łat, dzięki czemu nie rozsypie się i ogień nie będzie mógł się łatwo rozprzestrzeniać;

  • trzcina w poszyciu dachowym jest mocno ubijana, co nie pozwala na wniknięcie wgłąb poszycia ognia (można porównać to do zamkniętej książki);

  • dodatkowym zabezpieczeniem jest zastosowanie środka ogniochronnego, którym impregnuje się pokrycie dachowe;

  • podwójne zabezpieczenie ogniowe zastosowane w miejscu stykania się trzciny z kominem także utrudnia rozprzestrzenianie się ognia;

  • innym zabezpieczeniem przeciwogniowym mogą być płyty przeciwogniowe lub system SEPATEKS.

Impregnujemy strzechy poniższymi środkami ogniochronnymi:
Flamex-Strzecha do ogniochronnego zabezpieczania pokryć dachowych z trzciny, z Certyfikatem i Aprobatą Techniczną ITB lub Magma Firestop, który stosowany jest w krajach Unii Europejskiej.