• 2.jpg
  • 3.jpg
  • header.jpg

Grubość połaci trzcinowej

Grubość połaci trzcinowej zależy od kąta nachylenia dachu oraz parametrów trzciny. Technologia mocowania trzciny powoduje, że im grubsza warstwa jest układana, tym większy powinien być kąt nachylenia dachu. A właśnie kąt nachylenia wpływa na sprawny spływ wody opadowej oraz niezaleganie śniegu. Uzyskanie stałej grubości połaci trzcinowej i jej równość to wynik umiejętności i pewnej ręki strzecharza. Natomiast stosowanie odpowiednich i dobrej jakości materiałów gwarantuje wysoką jakość i trwałość pokrycia trzcinowego. Dodatkowo: im większa grubość pokrycia trzcinowego, tym większa izolacja termiczna i akustyczna. Najczęściej stosowana grubość strzechy to 30-35cm.