• 2.jpg
  • 3.jpg
  • header.jpg

Izolacja akustyczna strzechy

trzcinaTrzcina spełnia funkcję bardzo dobrej izolacji akustycznej. Dzięki porowatemu wnętrzu, dach trzcinowy ma właściwości tłumienia i pochłaniania dźwięku. Tłumi zarówno hałas podczas opadów atmosferycznych, jak i dźwięki „cywilizacyjne”.